Zorgschakeldag

donderdag 7 oktober

Zorgschakeldag 2021

vitaliteit & veerkracht

Jaarlijkse hybride netwerkbijeenkomst van Zeeuwse Zorgschakels
Online en op zes locaties in Zeeland

Bekijk het programma!

Kees Kraaijeveld

Over veerkracht en vitaliteit

Hoofdgast is Kees Kraaijeveld, filosoof, psycholoog, eigenaar van de Argumentenfabriek, initiatiefnemer van de Denkacademie, publicist en aanvoerder van de beweging Mentale Vooruitgang.

Hoe kan Nederland mentaal beter worden? Hoe voorkomen we een ‘mentale crisis’? Zo start de inleiding van het boek Mentale vooruitgang dat in het voorjaar van 2021 is verschenen. Het boek is een manifestatie van een beweging die tot doel heeft om de samenleving mentaal krachtiger te maken. De beweging ziet mentale sores van individuen als een collectief vraagstuk. Kees Kraaijeveld zal toelichten en uitleggen wat onder mentale vooruitgang wordt verstaan en hoe dit impact heeft op veerkracht en vitaliteit van de samenleving.

Aanmelden voor de online webinar

Bezoek één van de zes locaties

Het programma zal binnenkort bekend worden!

Opzet van het programma

13.00 Inloop op de 6 locaties, met vanaf 13.15 Virtuele inloop in de webinar
13.30 Plenaire start on- en offline, welkom en start webinar door Kees Kraaijenveld
14.15 Pauze
14.30 Start kleinschalige events op 6 locaties: (Over de inhoud en aanmelden klik hier)
16.30 Online terugkoppeling vanuit de verschillende locaties
17.00 Netwerkborrel per locatie met hapje & drankje

Heeft u vragen?

Zorgschakeldag is een initiatief van Zeeuwse Zorgschakels. Wij verzorgen voor heel Zeeland casemanagement dementie en faciliteren de lerende netwerken Hersenletsel, Dementie en Palliatieve Zorg. In samenwerking met vrijwel alle zorgpartijen in de provincie werken we aan de beste zorg thuis voor alle Zeeuwen. Voor meer info:

Neem contact op